Lagning

Exempel på lagning

Trappmatta privat

med flera nötningsskador.

En av skadorna.

Efter lagning.

Under arbete på mattans andra sida.

Copyright @ All Rights Reserved