Textila tjänster

I min ateljé i Huskvarna arbetar jag med många olika slags uppdrag. Jag tar emot textilier från kyrkor, kommuner, regioner, hembygdsföreningar och privatpersoner.

Förutom att jag arbetar med konservering och renovering av textilier så arbetar jag med rådgivning och upprättande av

Vård- och underhållsplaner för Svenska kyrkan.

Copyright @ All Rights Reserved