Konservering

Textilkonservering innebär att man förlänger livet på en textil eller ett textilt föremål genom olika åtgärder. Man strävar alltid efter att behålla dess ursprungliga karaktär och material.

Som textilkonservator arbetar jag också med renovering då man förlänger livet på en textil genom vissa förändringar eller tillskott av nytt material.

Textilt material bryts ner med tiden, olika snabbt beroende på vilken fibersort det är. Nedbrytningstakten påverkas också av ljus, klimat, hantering och smuts. 

Copyright @ All Rights Reserved