Hållbart

Under 2020 har jag tillsammans med en textilkollega Ane Löser Storm bildat Textilklok, ett utbildningsprojekt med syfte att sprida kunskap om textilvård. Se mera om kurser och workshops under fliken  "Titta till och ta tilllvara", samt @Textilklok.

Men även moderna textilier finns all anledning att vårda. Inte minst för att spara på jordens resurser. Textilindustrin är enormt resurskrävande.


I mitt arbete strävar jag efter att återanvända tyger och i möjligaste mån använda tyger som är framställda på ett för miljön skonsamt sätt.


Jag arbetar med kurser och workshops inom ämnet textilvård. Kurser för såväl kyrkvaktvästare eller privatpersoner där jag lär ut hur man på olika sätt själv förlänger livet på sina textilier.Ett av skälen till de många fantastiska kvaliteterna som hittas bland äldre textilier är att fibrerna i större utsträckning fick chans att växa i sin normala takt och inte utsattes för lika mycket kemikalier som de gör idag. De var också ofta väldigt välgjorda i en större utsträckning än idag. Detta gör att det finns stor anledning att ta hand om din ärvda linneduk eller skjortan efter din morfar. De kan hålla länge till!


Copyright @ All Rights Reserved